Cách Nay 60 Năm, Cậu Jorge Mario Bergoglio Đã Gia Nhập Dòng Tên

Tin Vatican:Ngày 13 tháng 3 năm 2018 vừa qua đã đánh dấu kỷ niệm 5 năm ĐTC Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng để dẫn dắt và lèo lái con thuyền của Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ. ĐTC Phanxicô là một tu sĩ Dòng Tên đầu tiên, và cũng là một người Nam Mỹ đầu tiên được bầu làm Giáo Hoàng. Cũng trong dịp này, ĐTC đã mừng kỷ niệm một biến cố quan trọng khác: Ngày 11 tháng 3 năm 1958, cách đây 60 năm, khi ngài còn là một thanh niên tên Jorge Mario Bergoglio, được 21 tuổi, đã gia nhập Dòng Tên. Ngài gia nhập Dòng Tên trong thời điểm Nhà Dòng có nhiều tiến triển rất mạnh về bình diện Thần Học, song song với việc Giáo Hội Công Giáo đang chuẩn bị cho Công Đồng Vatican II. Cũng trong thời gian đó, tại Nam Mỹ, có rất nhiều chủng sinh Dòng Tên được chỉ định theo học các môn học về xã hội, và chú trọng đào sâu về cội nguồn của những nền văn hóa của các dân tộc khác nhau nhất là ở Châu Á và Châu Phi.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com