Các Nhà Lãnh Đạo Tôn Giáo Ấn Độ Phản Đối Phán Quyết Liên Quan Đến Vấn Đề Trợ Tử Của Tối Cao Pháp Viện

Tin New Delhi, Ấn Độ:Các nhà lãnh đạo tôn giáo của Ấn Độ đã đồng loạt lên tiếng phản đối phán quyết liên quan đến vấn đề trợ tử của Tối Cao Pháp Viện nước này được công bố vào ngày 9 tháng 3 vừa qua. Theo phán quyết này, các bệnh nhân có quyền lựa chọn “trợ tử thụ động”, nghĩa là cho phép người bệnh có quyền ghi lại ước muốn được “rút ống” để từ khước tất cả mọi sự trợ giúp của các thiết bị máy móc hỗ trợ sự sống hoặc thuốc men để giúp duy trì sự sống của mình, một khi họ không còn có khả năng để quyết định được nữa, như bị hôn mê hoặc không hồi tỉnh lại. Phán quyết này đã làm các nhà lãnh đạo tôn giáo như: Công Giáo, Hồi Giáo, và Ấn Giáo trong nước đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Tuy nhiên, phán quyết này cũng quy định rõ rằng: chỉ có bệnh nhân mới được quyền quyết định cho sự lựa chọn của mình; ngoài ra, các bác sĩ hay thân nhân không có quyền quyết định thay cho họ. Riêng Giáo Hội Công Giáo đặc biệt phản đối vấn đề trợ tử dưới mọi hình thức, dù là “trợ tử thụ động”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com