Người Dân Hồng Kông Lo Sợ Vì Quyền Tự Do Báo Chí Bị Kiểm Soát Chặt Chẽ

Tin Hồng Kông:Ngày 5 tháng 2 vừa qua, Hồng Kông đã được bầu là quốc gia có nền kinh tế tự do nhất thế giới trong suốt 24 năm liên tiếp. Tuy nhiên, giới báo chí và các ký giả cho biết quyền tự do này không áp dụng cho giới truyền thông và báo chí ở nước này, bởi vì Bắc Kinh đã bắt đầu kiểm soát và gây ảnh hưởng lớn tại Hồng Kông. Một báo cáo mới nhất của Hội Ân Xá Quốc Tế nhận xét rằng: quyền tự do báo chí đã bắt đầu bị phai nhạt tại Hong Kong, trong khi những người đang hoạt động trong ngành báo chí đang lo sợ về sự trả thù của Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Hoa.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com