Đức Thánh Cha Khuyên Dạy Rằng: “Khi Cầu Nguyện Cần Phải Có Lòng Can Đảm Và Kiên Nhẫn”

Tin Vatican:Trong Thánh Lễ vào sáng thứ Năm, ngày 15 tháng 3 tại Nguyện đường Nhà Trọ Máttha, suy gẫm về cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và ông Môse trong bài đọc 1, ĐTC Phanxicô muốn khuyên dạy chúng ta về sức mạnh của lời cầu nguyện. Theo ngài, “Lòng can đảm và kiên nhẫn là hai nhân đức then chốt trong cầu nguyện. Khi cầu nguyện, chúng ta phải dâng lên Thiên Chúa một tâm hồn ngay chính, không vướng bận, và tấm lòng đơn sơ như trẻ thơ”. Suy gẫm về bài đọc trong Sách Xuất hành, ông Môsê đã xin Thiên Chúa hãy tha thứ và đừng trút cơn thịnh nộ của Ngài trên dân Israen về những tội lỗi của họ đã phản bội lại giao ước và họ đã “quên lãng vinh quang của Chúa để chạy theo thờ các ngẫu tượng và tà thần”. Qua đó, ĐTC cho rằng: trong cuộc đối thoại khá “mạnh mẽ” với Thiên Chúa, ông Môsê đã thể hiện rõ nét được tình thương yêu của ông đối với dân Israen, và điều đó đã làm đẹp lòng Thiên Chúa, vì “khi chúng ta cầu nguyện liên lỉ, Thiên Chúa chắc chắn sẽ lắng nghe, Ngài sẽ động lòng trắc ẩn am ban ơn cho chúng ta”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com