Sri Lanka Cấm Những Diễn Đàn Phát Huy Lòng Thù Hận

Tin Colombo, Sri Lanka:Sau khi ngăn chặn dân chúng tham gia vào các diễn đàn trên mạng để bình luận về các bạo động tôn giáo đang diễn ra gây gắt trong nước, Chính phủ Sri Lanka sẽ chuẩn bị soạn thảo một Dự Luật để ngăn cấm những lời lời khiêu khích, xuyên tạc hay gây nên thù ghét trên các mạng lưới xã hội. Vì thế, kể từ ngày 7 tháng 3, Chính quyền Sri Lanka đang tạm thời “tạm ngưng” các mạng lưới Facebook, WhatsApp và Viber, vì những lời lẽ chống đối đạo Hồi Giáo một cách quá khích diễn ra trên mạng đã khiến nhiều người Phật Giáo ào ạt xuống đường gây bạo động chống lại người Hồi Giáo. Tuy nhiên cho đến hôm nay, các dịch vụ WhatsApp và Viber đã được phép hoạt động trở lại và cho phép những người công nhân ngoại quốc đang làm việc tại Sri Lanka có phương tiện để liên lạc với thân nhân ở quê nhà. Tuy nhiên, mạng lưới Facebook vẫn còn bị cấm. Hiện nay, chính phủ đang tiến hành để thông qua một số Dự Luật cấm truyền bá những lời lẽ khích động có thể gây ra bạo động.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com