Đtc Phanxicô Nói: “Chúng Ta Cần Phải Nghiêm Túc Hơn Đối Với Giới Trẻ”

Tin Vatican:Trong Cuộc họp “Tiền Thượng Hội Nghị các Giám Mục” để chuẩn bị cho “Thượng Hội Nghị về Giới Trẻ” sẽ được nhóm họp vào tháng 10 năm nay, ĐTC đã hứa rằng Giáo Hội sẽ cố gắng để lắng nghe tiếng nói của tất cả các bạn trẻ, không loại trừ một ai. ĐTC Phanxicô đã hiện diện trong buổi khai mạc Tiền Hội Nghị vào Sáng thứ Hai, ngày 19 tháng 3 vừa qua, và ngài đã nhấn mạnh trong bài diễn văn của ngài rằng: “Rất nhiều lần, chúng ta đã thảo luận về những vấn đề của giới trẻ, nhưng chúng ta không bao giờ hỏi các bạn trẻ họ đang nghĩ gì?! Nhiều người trong chúng ta có khuynh hướng ‘thần tượng hóa’ giới trẻ, và cũng có nhiều người chỉ muốn ‘giữ một khoảng cách an toàn với giới trẻ’, thay vì phải để họ giữ một vai trò quan trọng trong việc quyết định tương lai của chính họ”. ĐTC đã đưa ra những ví dụ về Lời của Thiên Chúa trong Thánh kinh nói qua môi miệng của những người trẻ tuổi trong các sách Samuel, David, và Daniel, để ngài nhắn nhủ với những người đang hiện diện rằng Giáo Hội rất cần những bạn trẻ: Chính những bạn trẻ được mời gọi để trở nên những người đại diện của giới trẻ trên toàn thế giới, bởi vì chúng ta rất cần đến sự đóng góp và cống hiến của họ”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com