Thượng Viện Của Mêxicô Thông Qua Dự Luật Bảo Vệ Lương Tâm Nghề Nghiệp Của Các Nhân Viên Y Tế

Tin Mêxicô City, Mêxicô:Hôm thứ Hai, ngày 26 tháng 3 vừa qua, Thượng Viện của nước Mêxicô đã thông qua một dự luật nhằm bảo vệ lương tâm nghề nghiệp cho các nhân viên y tế cho phép họ được quyền khước từ thực hiện một trường hợp cứu chữa bệnh nhân nếu vi phạm đến lương tâm nghề nghiệp. Đạo Luật này cũng quy định rõ: “Các nhân viên y tế, chuyên viên phẫu thuật, những người trợ tá, và nhân viên cung ứng các dịch vụ xã hội, là các thành viên của Hệ Thống Y Tế Quốc Gia, nếu vì lý do lương tâm, họ có thể khước từ không cung cấp, không thực hiện một số dịch vụ y tế hoặc cộng tác với các chương trình đi ngược lại những chuẩn mực lương tâm trong nghề nghiệp của mình, được căn cứ trên các nguyên tắc đạo đức của mỗi cá nhân”. Những người chống đối đạo luật này hứa nhất định sẽ khởi kiện bởi vì đạo luật này vi phạm đến quyền lợi của người phụ nữ khi họ mong muốn phá thai. Được biết, hiện nay nước Mêxicô cho phép phá những thai nhi dưới 12 tuần tuổi.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com