ĐỨC THÁNH CHA KHUYẾN KHÍCH PHÁT HUY TINH THẦN HIỆP THÔNG

Tin Vatican: Hôm sáng thứ Bảy, ngày 14 tháng 4 vừa qua, ĐTC Phanxicô đã tiếp kiến Giám Đốc và các viên chức của Trường Đại Học Villanova, thuộc tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ, nhân dịp phái đoàn sang Rôma để tham dự Hội nghị Mùa Xuân. Được biết, Trường Đại Học Villanova được Dòng Thánh Agustinô thành lập vào năm 1842 ở vùng ngoại ô của Thành phố Philadelphia. Trong buổi tiếp kiến, ĐTC đã nhắc lại di sản và sứ mạng của Dòng Augustinô rằng: “Trường Đại Học của quý vị được thành lập để bảo tồn và truyền bá sự những nét đẹp và phong phú của truyền thống Công Giáo cho các thế hệ sinh viên mới, để các bạn trẻ ngày nay có thể noi gương một Augustinô trẻ tuổi, biết đi tìm ý nghĩa và giá trị đích thực của cuộc sống. Để hoàn tất trọng trách này, Ban Giám Đốc của Trường Đại Học này phải đối diện với các thử thách về lĩnh vực văn hóa cũng như các nguyên tắc đạo đức trong thế giới tân tiến ngày nay”. Nhân dịp này, ĐTC đã đề nghị Ban Giám Đốc của trường hãy phát huy tinh thần hiệp thông trong một “gia đình nhân loại” chúng ta.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com