BẮC KINH ĐÃ BẮT ĐẦU CHIẾN DỊCH KIỂM SOÁT TÔN GIÁO

Tin Hồng Kông: Chính quyền Cộng sản Trung Hoa đã bắt đầu áp dụng chính sách họ ấp ủ từ bấy lâu nay chính là chiến dịch kiểm soát chặt chẽ để thâu tóm các tôn giáo trong nước và đặt dưới quyền lực điều hành của Bắc Kinh. Tỉnh Hà Nam chính là thí điểm đầu tiên của chính dịch này. Đây là một vùng tập trung rất đông dân cư sinh sống. Vào ngày 4 tháng 4 vừa qua, chính quyền tỉnh này đã ra một thông cáo yêu cầu tất cả các tín hữu thuộc các tôn giáo như Phật Giáo, Công Giáo, Lão Giáo, Hồi Giáo, và Tin Lành phải ghi danh tên với các Ủy ban tại địa phương. Theo thông tin cho biết, hiện nay tỉnh Hà Nam có khoảng 300 ngàn giáo dân Công Giáo, từ tháng 9 năm 2017, chính quyền tỉnh này đã thực hiện chính sách bách đạo bằng cách tháo gỡ các Thánh Giá ở các Nhà thờ Công giáo. Do đó, giáo dân ở tỉnh này từ lâu đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với tình trạng kiểm soát tôn giáo mới của chính quyền Bắc Kinh. Một Linh mục thuộc Giáo Hội Công Giáo trung thành với Tòa Thánh, bởi vì ngài đã không ghi danh để tham gia vào Ủy Ban Tôn Giáo của chính quyền, nên đã phải hoạt động công việc mục vụ một cách “kín đáo.” Linh mục này cho biết: tính điến thời điểm hiện nay, chính quyền vẫn chưa cấm đoán các Linh mục dâng Thánh lễ tại gia.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com