CÁC LÃNH TỤ TÔN GIÁO ẤN ĐỘ CAM KẾT SẼ CHẤM DỨT TÌNH TRẠNG THÙ GHÉT TÔN GIÁO

Tin Bhopal, Ấn Độ: Hơn 1.500 đại diện các lãnh tụ tôn giáo như: Giáo Hội Công Giáo, các Giáo Phái Ấn Giáo, Hồi Giáo, Tin Lành, Sikh, và Phật Giáo, cùng nhiều tôn giáo khác ở Ấn Độ, đã có một Hội Nghị kín tại Indore trong hai ngày 11 và 12 tháng 4 vừa qua. Hội nghị kín này được tổ chức bởi ba tổ chức đang hoạt động để xây dựng tinh thần hợp nhất giữa các tôn giáo, bởi vì họ cho rằng: “hiện nay tình trạng bạo động giữa các giáo phái trong nước Ấn Độ xảy ra càng ngày càng gia tăng, nhưng không có bất kỳ tổ chức nào có thể tìm được cách giải quyết. Hơn nữa, trên thực tế những người gây ra bạo động không phải là những tín hữu tôn giáo đích thực, nên họ thiếu sự hiểu biết về các giáo huấn của đạo”. Vì thế, Hội Nghị kín này nhằm mục đích phổ biến cho các tín hữu những hướng dẫn chính thức về quyền tự do tôn giáo, trong đó có liên quan đến vấn đề chấm dứt tình trạng thù ghét và bạo lực xảy ra giữa các tôn giáo.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com