TRUNG QUỐC: GIÁO PHÁI TIN LÀNH “QUỐC DOANH” HOẠCH ĐỊNH THÀNH LẬP “KITÔ GIÁO XÃ HỘI”

Tin Hồng Kông: Hai tổ chức Tin Lành chính của Trung Quốc đã đưa ra một kế hoạch chi tiết 5 năm bao gồm việc viết một phiên bản “Kinh Thánh thế tục.” Đó là tổ chức Hội Đồng Tin Lành Trung Quốc và vài tổ chức Tin Lành khác đã tiết lộ một kế hoạch để thành lập một “Giáo Phái” Tin Lành mới, mệnh danh là Kitô Giáo của Trung Quốc trong 5 năm sắp tới. Họ đã đồng ý hoạt động theo nguyên tắc “Trung Quốc Hóa”, nghĩa là một giáo hội tự chủ và tự túc; để phản ảnh cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, và tuân thủ theo các hướng dẫn của Đảng Cộng sản. Theo nguyên tắc này, cụm từ “Kitô Giáo ở Trung Quốc” sẽ được thay bằng “Kitô Giáo Trung Quốc”. Tuy nhiên, ngoài việc đề cập đến các hoạt động từ thiện, tinh thần Kitô hóa vẫn chưa được nhắc đến. Họ đã có một phiên họp được tổ chức tại Nam Kinh vào cuối tháng 3 vừa qua để phổ biến kế hoạch này.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com