ĐỨC THÁNH CHA MONG MUỐN XÁC ĐỊNH LẠI TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG BẢO VỆ TRẺ EM VỊ THÀNH NIÊN

Tin Vatican: Hội Đồng Bảo Vệ Trẻ Em Vị Thành Niên của Tòa Thánh hiện nay đang được nhóm họp tại Vatican, và đã được ĐTC Phanxicô viếng thăm trong vào thứ Bảy, ngày 21 tháng 4 vừa qua. Buổi tiếp kiến này được xem như là trọng tâm của Hội nghị, với những phần thuyết trình mang tính cách riêng tư, để từ đó ĐTC có thể tái xác định lại trách nhiệm và quyền hạn của Hội Đồng, do chính ngài thành lập vào năm 2014, và được chính thức công bố vào ngày 21 tháng 4 năm 2015. Hội Đồng Bảo Vệ Trẻ Em Vị Thành Niên được hiểu như “một cơ quan riêng của Tòa Thánh và có tư cách pháp lý công cộng”. Hiện nay ĐHY O’Malley, TGM Địa phận Boston, Hoa Kỳ, đang giữ chức vụ lãnh đạo, và có 16 thành viên khác, 8 nam và 8 nữ, thuộc nhiều quốc gia khác nhau. Họ là những chuyên viên về mục vụ chăm lo cho những trẻ em bị ngược đãi, nghèo khó, và mồ côi. Nhân dịp này, các thành viên đã đệ trình lên ĐTC những ưu tiên hàng đầu của Hội đồng trong thời gian sắp tới: những mục vụ dành cho những người đã từng là nạn nhân của sự ngược đãi, chăm lo giáo dục và đào tạo, cũng như duy trì những tiêu chuẩn trong việc hướng dẫn và bảo vệ họ.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com