THÔNG ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA GỬI ĐẾN DIỄN ĐÀN VỀ “NẠN NÔ LỆ TÂN THỜI”

Tin Vatican: Hôm Chúa Nhật, ngày 6 tháng 5 vừa qua, ĐTC Phanxicô đã gửi một thông điệp bằng video đến Diễn đàn thảo luận về tệ nạn nô lệ tân thời, hiện đang được nhóm họp tại thủ đô Buenos Aires của Argentina, từ ngày 5 đến 8 tháng 5 vừa qua. Cuộc họp này được bảo trợ bởi Tổng Giáo Phận Chính Thống Giáo tại Buenos Aires, cùng với Học Viện Đức Thượng Phụ Athenagoras tại Berkeley, California. Các thành viên tham gia Diễn Đàn hầu hết là các chuyên viên về nhiều ngành nghề khác nhau trong xã hội, như các nhà học giả, chính trị gia, các chuyên viên an ninh, và các thần học gia, nhằm mục đính tìm giải pháp để giải quyết tệ nạn nô lệ tân thời. Diễn đàn là một sự tiếp nối của những gì Đức Thượng Phụ Bartholomew, vị lãnh đạo các Giáo Hội Chính Thống Đại Kết, và Đức TGM Canterbury, Justin Welby của Anh Giáo, đã khởi sự bằng một Hội nghị tương tự tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2017.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com