TÒA THÁNH ĐÃ PHỔ BIẾN CHƯƠNG TRÌNH TÔNG DU ĐẾN THỤY SĨ CỦA ĐỨC THÁNH CHA VÀO THÁNG 6

Tin Vatican: Các chi tiết của cuộc “du hành” của ĐTC Phanxicô đến Thụy Sĩ vào tháng 6 này, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Đồng các Giáo Phái Thế Giới, đã được Tòa Thánh phổ biến vào hôm Chúa Nhật, ngày 6 tháng 5 vừa qua. Chương trình của chuyến viếng thăm sẽ bắt đầu từ ngày 21 tháng 6, ngài sẽ bay sang Thụy Sĩ để có các cuộc diện kiến với các vị đại biểu của các Giáo Phái diễn ra tại Trung Tâm Đại Kết, nằm trong Thành phố Genève, và Thánh Lễ sẽ được dâng tại đó. Theo chương trình, ĐTC sẽ cầu nguyện và hội thảo cùng với đại biểu của 110 quốc gia, là những đại diện cho 500 triệu giáo dân Kitô Giáo, gồm có Chính Thống Giáo, Anh Giáo, Lutheran, Methodist, v.v…trên thế giới. Hiện nay, Giáo Hội Công Giáo không phải là một thành viên của Hội Đồng các Giáo Phái Thế Giới, cho nên không có đại diện tham dự hội nghị, tuy nhiên Giáo Hội chỉ phái một Quan Sát Viên Thường Trực đến tham dự.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com