12 luật tâm linh cho một linh mục ước ao nên trọn lành

Để sống trọn vẹn những quyết tâm trên, với kinh nghiệm về đời sống thiêng liêng, Cha Thánh Anphong đã đưa ra 12 luật tâm linh sau để giúp linh mục nên thánh.

1. Tránh phạm tội và tránh bối rối buồn bực sau khi phạm tội

2. Ước ao có hiệu quả để tiến lên trong việc yêu mến Chúa.

3. Sùng kính Cuộc Khổ Nạn Chúa và Bí Tích Thánh Thể.

4. Quyết ý làm mọi việc cho Chúa.

5. Yêu khuất tịch và thinh lặng.

6. Thuận theo Thánh Ý Chúa.

7. Ước ao chết.

8. Tôn sùng Đức Mẹ.

9. Khiêm nhượng trong lòng.

10. Lấy ân báo oán.

11. Hãm mình bề trong và bề ngoài.

12. Cầu nguyện không ngừng.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com