Các quyết tâm linh mục của Thánh Anphong

Sau khi trở thành linh mục vào ngày 21/12/1726, Thánh Anphong đã đặt cho mình bản dốc lòng sau:

1. Tôi là một linh mục; phẩm giá của tôi trên cả các thiên thần. Vậy nên tôi phải sống một đời trong sạch như thiên thần, và tôi buộc phải cố gắng đạt được điều này bằng mọi phương tiện.

2. Một Thiên Chúa phải hạ mình vâng theo lời tôi. Tôi càng có lý do để vâng theo lời Người nói với tôi qua những gợi hứng của Người hay các Bề Trên của tôi.

3. Hội Thánh tôn vinh tôi: Vậy nên tôi phải tôn vinh chính mình bằng sự thánh thiện của đời sống, bằng lòng nhiệt thành và lao nhọc của tôi.

4. Tôi dâng lên Cha Hằng Hữu Chúa Giêsu Kitô-Con của Người. Vậy nên bổn phận của tôi là phải mặc cho chính mình các nhân đức của Chúa Giêsu Kitô; nhờ đó tôi sẽ xứng hợp hơn với chức vụ của mình.

5. Dân Kitô giáo nhìn thấy tôi là một thừa tác viên hòa giải, người trung gian giữa Thiên Chúa và con người; theo đó, tôi phải luôn giữ mình trong ân sủng và tình thân của Thiên Chúa.

6. Các tín hữu ước ao nhìn thấy nơi tôi gương nhân đức để phấn chấn noi theo; vậy nên tôi phải nêu gương sáng luôn luôn và trong mọi cảnh huống.

7. Các tội nhân khốn khổ đã đánh mất ánh sáng ân sủng đến với tôi để được hồi sinh cách thiêng liêng; vậy nên tôi phải trợ giúp họ bằng lời cầu nguyện, khuyên nhủ và gương tốt.

8. Can đảm thì cần thiết để chiến thắng thế gian, xác thịt và ma quỷ; vậy nên tôi phải đáp ứng với ân sủng Thiên Chúa để tôi có thể chiến thắng các kẻ thù này cách vẻ vang.

9. Để bênh đạo và chiến đấu chống lại các lầm lạc và vô luân, người ta phải có kiến thức. Vậy nên tôi phải cố gắng bằng mọi cách trong tầm tay để đạt được những kiến thức cần thiết.

10. Tính vị nể và tình bạn thế tục làm ô nhục chức linh mục; vậy nên tôi phải tránh xa chúng.

11. Tham vọng và ích kỷ cầu lợi thường làm cho các linh mục đánh mất đức tin; vậy nên tôi phải ghê sợ những nết xấu này như cội gốc dẫn đến trầm đọa.

12. Sự nghiêm trang phải đi kèm với đức bác ái nơi một linh mục; vậy nên tôi sẽ khôn ngoan và dè dặt, nhất là đối với phụ nữ, nhưng không kiêu hãnh, thô lỗ hay khinh thị.

13. Tôi chỉ có thể làm vui lòng Chúa nhờ hồi tâm, sốt sắng và đức hạnh vững vàng, những điều giúp nuôi duỡng việc cầu nguyện thánh thiêng; vậy nên tôi sẽ không bỏ qua điều gì giúp tôi đạt được chúng.

14. Tôi chỉ nên tìm kiếm vinh quang Chúa, sự thánh hóa bản thân và phần rỗi các linh hồn; vì thế, tôi phải đạt đến những mục tiêu này dù có phải hy sinh mạng sống.

15. Tôi là một linh mục; bổn phận của tôi chính là khơi dậy nhân đức nơi mọi người tôi tiếp xúc, và làm vinh danh Chúa Giêsu Kitô-Linh Mục Thượng Phẩm Đời Đời.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com