Luật sống cho chủng sinh của Thánh Anphong

Ý thức sự cao trọng cũng như trách vụ nặng nề của thiên chức linh mục, ngay khi còn là chủng sinh, Cha Thánh Anphong đã đặt ra cho chính ngài bản luật sống sau:

1. Chủng sinh nên thường xuyên gặp gỡ các linh mục thánh thiện để được học hỏi gương sáng của các ngài.

2. Thầy nên dành mỗi ngày ít là một giờ cho việc suy niệm, để sống trong sự sốt sắng và trầm mặc.

3. Thầy nên viếng Bí Tích Thánh Thể thường xuyên, nhất là khi Thánh Thể được trưng bày trong Mặt Nhật.

4. Thầy nên đọc đời sống của các linh mục thánh thiện, để noi gương nhân đức các ngài.

5. Thầy phải trau giồi lòng sùng kính Đức Thánh Trinh Nữ, Mẹ và Nữ Vương các giáo sĩ, và dâng mình phụng sự Mẹ.

6. Vì danh dự của hàng giáo sĩ Thầy phải cẩn thận gìn giữ thanh danh.

7. Thầy nên lánh xa các cuộc truyền trò thế tục, và đừng quá thân mật với các giáo dân, nhất là với phụ nữ.

8. Nhìn thấy Chúa nơi các bề trên, Thầy phải vâng lời các ngài vì đó là Thánh Ý.

9. Thầy phải khiêm tốn, nhưng không được giả tạo, nghiêm khắc hay khó chịu; và Thầy phải luôn mặc áo chùng thâm.

10. Thầy nên thinh lặng và dịu dàng ở nhà, gương mẫu trong lớp học, và làm gương sáng trong nhà thờ, nhất là khi cử hành các nghi lễ.

11. Thầy nên xưng tội mỗi tám ngày và rước lễ thường xuyên.

12. Thầy nên sống sạch tội và thực hành mọi nhân đức.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com