NHỮNG NGƯỜI CON CỦA HỘI BẢO TRỢ ƠN GỌI DCCT


Linh Mục Chịu ChứcNgày/Tháng/NămChủ PhongTại
1Giuse NGUYỄN THANH SƠN, CSsR25/5/1985ĐGM John J. WardWhittier, California
2Emmanuel NGÔ VĂN ĐÀO, CSsR6/12/1986ĐGM Juan A. ArzubeAltadena, California
3Đôminicô TRẦN QUỐC BẢO, CSsR1990ĐGM John J. WardWhttier, California
4Giuse NGUYỄN VĂN PHAN, CSsR9/1/1993ĐGM Armando X. OchoaWest Covina, California
5Giuse TRỊNH ĐỨC HÒA, CSsR31/7/1993ĐTGM John R. QuinnSan Francisco, California
6Gioan B. PHẠM QUỐC HƯNG, CSsR28/5/1994ĐGM James A. TamayoHouston, Texas
7Dominic ĐINH MINH HẢI, CSsR11/11/1995ĐGM Francis A. QuinnHouston, Texas
8Phêrô BÙI QUANG TUẤN, CSsR24/1/1997ĐGM Joseph M. SatorisWhittier, California
9Vincent NGUYỄN ĐỨC THÀNH, CSsR24/1/1997ĐGM Joseph M. SatorisWhittier, California
10Phaolô NGUYỄN TẤT HẢI, CSsR2/8/1997ĐGM Joseph M. SatorisWhittier, California
11Micae Giuse NGUYỄN TRƯỜNG LUÂN, CSsR1/11/1997ĐGM Raymundo J. PeñaHouston, Texas
12Micae ĐOÀN TRỌNG SƠN, CSsR21/8/1999ĐGM Joseph FiorenzaHouston, Texas
13Giuse NGUYỄN NGỌC VIỆT, CSsR21/8/1999ĐGM Joseph FiorenzaHouston, Texas
14Phaolô NGUYỄN VĂN THẠCH, CSsR8/12/2001ĐGM Vincent M. RizzottoHouston, Texas
15Phanxicô Assisi ĐẶNG PHƯỚC HÒA, CSsR4/1/2003ĐGM Joseph M. SatorisWhittier, California
16Đaminh NGUYỄN ĐÌNH TRUNG, CSsR4/1/2003ĐGM Joseph M. SatorisWhittier, California
17Đaminh Maria NGUYỄN PHI LONG, CSsR4/1/2003ĐGM Joseph M. SatorisWhittier, California
18Đaminh PHẠM TRỌNG PHÚC, C.Ss.R1/1/2005ĐGM Charles V. GrahmannDallas, Texas
19Antôn NGUYỄN QUỐC DŨNG, CSsR1/10/2005ĐGM Joseph FiorenzaHouston, Texas
20Giuse Maria VŨ ĐỨC TÙNG, CSsR 6/1/2007ĐGM Charles V. GrahmannDallas, Texas
21Phanxicô Xaviê TRẦN GIA ĐIỀN, CSsR 5/1/2008ĐGM Gabino ZavalaWest Covina, California
22Giuse Têrêsa LÊ TRỌNG HÙNG, CSsR5/1/2008ĐGM Gabino ZavalaWest Covina, California
23Giuse Hồ Nguyễn Anh Nghĩa, CSsR2/1/2010ĐHY Daniel DiNardoĐền ĐMHCG Houston, TX
24Tôma Hà Quốc Dũng, CSsR2/1/2010ĐHY Daniel DiNardoĐền ĐMHCG Houston, TX
Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com