Căn Bệnh Người Chồng

Người vợ đang chăm sóc chồng ốm nặng, cô ta sụt sùi hỏi:
- Anh thấy trong người thế nào?

Người chồng thưa:
- Tạ ơn Chúa, mấy ngày hôm nay em bớt nói, thần kinh anh đã ổn định dần, đỡ co giật.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com