Cầu Khấn

Hai cha con là lái buôn đang đi biển thì gặp bão. Ông bố cầu khấn:

- Lạy Chúa, xin Ngài rủ lòng thương chúng con. Thoát khỏi cơn bão này, con sẽ xin dâng Ngài một cây nến to cao như cột buồm.

Đứa con nhắc:

- Cây nến bự như vậy mắc lắm đó bố!

Ông bố thì thào:

- Tao biết. Để qua được cơn bão này đã, rồi hẵng tính.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com