Làm Sao Lắng Nghe Tiếng Chúa

Trong giờ Giáo Lý, cô giáo nhìn thấy Tí không chịu lắng nghe, nên gọi Tí.

-Cô giáo : - Tí, nói cho cô biết làm sao nghe được tiếng Chúa?
-Tí giật mình vội vã trả lời : - Dạ...dạ... thưa cô... bỏ Chúa dzô chảo rồi chiên lên sẽ nghe tiếng Chúa ạ.
-Cô giáo: - Cái gì ? Tại sao em nói như thế hả?

-Tí : ... Dạ... dạ... thưa cô... bởi vì Chúa nói... là... là... "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta" đó mà...

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com