Gậy Ông Đập Lưng Ông

Bác sĩ: "lần trước ông đi gặp bác sĩ nào vậy "?


Bệnh nhân: "Dạ thưa không ạ, lần trước tôi đến gặp một dược sĩ. "


Bác sĩ: " ấy ấy, ông bệnh như thế này mà sao mà đi gặp dược sĩ biết quái gì về bệnh trạng của ông . Họ chỉ nói quàng mách xéo, tầm bậy tầm bạ thôi, Ông chứ có bao giờ dại dột mà nghe mấy cái lời khuyên của họ, nghe chưa !!! ..... Nhớ đấy, đừng bao giờ nghe họ khuyên với nhủ nhe !!!..... À .... mà cuối cùng thì dược sĩ đó khuyên ông điều chi vậy ? ..


Bệnh nhân : "Dạ thưa dược sĩ ấy khuyên tôi đi đến gặp bác sĩ ạ !!!..."

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com