Có Mấy Đức Chúa Trời ?

Một thanh niên vào nhà xứ xin cha làm phép hôn phối và xin chước khảo kinh vì anh vốn là giáo lý viên nhiều năm.

Cha xứ đắn đo:

• Anh trả lời cho tôi vài câu hỏi đã. Này nhé, có mấy Ðức Chúa Trời?

• Giờ này mà cha còn hỏi, có một Ðức Chúa Trời chứ mấy.

• Một Ðức Chúa Trời làm sao coi nổi cả mấy tỉ người?

• Xin lỗi cha con quên, vậy có hai Ðức Chúa Trời.

• Hai Ðức Chúa Trời mà coi nổi cả năm châu bốn biển bao la bát ngát à?

• Ờ nhỉ, vậy có ba hay bốn Ðức Chúa Trời gì đó, xin cha thông cảm, con bận rộn cả ngày nên quên.

• Tóm lại, anh cho tôi biết có mấy Ðức Chúa Trời nào?

• Cha cứ làm lễ hôn phối cho con đi, rồi cha muốn có mấy Ðức Chúa Trời cũng được mà.
Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com