Trứng Gà Của Cha Xứ

Tí vào tòa xưng tội:
- Thưa cha, con có ăn cắp trứng gà của cha.

Cha xứ nhỏ nhẹ:
- Chuyện nhỏ, con về mang trứng trả cho cha thì không mắc tội.

Tí hồi hộp:
- Thưa cha, nhưng con đã... luộc lên ăn mất rồi.

Cha xứ:
- Ăn rồi hả?... thì mỗi trứng đọc 50 chục kinh.

Tí trợn mắt: ???!!!....

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com