VIỆC XIN TỊ NẠN KHÔNG PHẢI LÀ MỘT TỘI ÁC: ĐOÀN NGƯỜI BỘ HÀNH CỦA NHỮNG NGƯỜI DI CƯ ĐÃ ĐẾN KHU VỰC BIÊN GIỚI.

Tin Austin, Texas – Đó chính là điều mà Đức Cha Joe Vásquez, Giám mục Địa phận Austin, Texas, Chủ tịch Ủy ban Di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Nữ tu Donna Markham, OP, Chủ tịch tổ chức “Catholic Charities USA”, ông Jeanne Atkinson, Giám đốc Điều hành của “Mạng lưới Nhập cư Hợp Pháp Công giáo”, và ông Sean Callahan, Chủ tịch tổ chức “Dịch vụ Cứu trợ Công giáo”, cho biết trong một tuyên bố chung gửi cho Agenzia Fides. Vào ngày 9 tháng 11, Tổng thống Trump đã ban hành một điều khoản cấm những người đến biên giới phía nam của Mêxico với hy vọng được quyền xin tị nạn tại Hoa Kỳ. Điều này thể hiện sự mâu thuẫn trực tiếp với luật tị nạn hiện có, văn bản được gửi tới Fides nhấn mạnh. Trong tuyên bố được chia sẻ bởi các cơ quan Công giáo, với nội dung như sau: “Mặc dù chúng ta thừa nhận quyền của mọi quốc gia để điều chỉnh biên giới của mình, nhưng chúng tôi nhận thấy hành động này quả là rất đáng lo ngại. Nó sẽ hạn chế và trì hoãn việc tiếp cận liên quan đến việc bảo vệ hàng trăm trẻ em và gia đình chạy trốn khỏi bạo lực ở Trung Mỹ, điều này có thể khiến họ rơi vào tình trạng bất an tại Mêxico hoặc trong tình trạng giam giữ vô thời hạn tại khu vực biên giới giữa Hoa Kỳ và Mêxico. Chúng tôi nhắc lại rằng việc xin tị nạn không phải là một tội ác và quyền tìm kiếm nơi ẩn náu được hệ thống hóa trong luật pháp và các giá trị của chúng ta. Chúng tôi yêu cầu Cơ quan quản lý tìm kiếm các giải pháp khác vốn củng cố tính toàn vẹn của hệ thống nhập cư hiện hành, đồng thời đảm bảo việc tiếp cận với việc bảo vệ trẻ em và những gia đình dễ bị tổn thương. Giáo hội Công giáo sẽ tiếp tục phục vụ, đồng hành và hỗ trợ tất cả những người đang chạy trốn khỏi việc bị bách hại, bất kể họ tìm kiếm sự bảo vệ ở đâu và họ đến từ đâu”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com