HẠ VIỆN TIỂU BANG OHIO ĐÃ THÔNG QUA DỰ LUẬT PHÁ THAI.

Tin Columbus, Hoa Kỳ: Vừa qua, Hạ Viện của Tiểu bang Ohio đã chính thức thông qua một đạo luật Phò Sự Sống, và cho rằng: “Khi tim thai của các bào thai bắt đầu đập, thì không được hủy hoại thai nhi”. Ngoài ra, các nhà lập pháp đã lý luận rằng: Khi nhịp tim được bắt đầu hoạt động chính là một sự sống mới đã bắt đầu nơi bào thai. Vì thế, hủy hoại thai nhi là một hành động sát nhân. Dự Luật này đã được đưa ra biểu quyết với tỷ lệ 58 phiếu thuận và 35 phiếu chống. Kết quả này cho thấy Tiểu bang Ohio không ủng hộ phá thai và giữ vững lập trường phò sự sống.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com