NGÀY CẦU NGUYỆN CHO CÁC NỮ ĐAN SĨ CHIÊM NIỆM .

Tin Vatican: Thứ Tư, ngày 21 tháng 11 vừa qua, chính là ngày Lễ Đức Mẹ Dâng Mình vào Đền Thánh, và cũng là ngày cầu nguyện cho các Đan sĩ chiêm niệm, được thực hiện trên khắp Thế giới. Đặc biệt tại Rôma đã có một hội nghị được diễn ra cùng ngày tại trường Đại Học Giáo Hoàng Lateranô để thảo luận về hai văn kiện mới của Tòa Thánh về đời sống của các Tu sĩ chiêm niệm: trước tiên là Tông Hiến do Đ.T.C. Phanxicô ban hành, mang tự đề “Vultum Dei Quaerere” (Tìm Kiếm Dung Nhan Thiên Chúa), và Huấn Thị “Cor Orans (Trái Tim Cầu Nguyện)” do Thánh Bộ các Dòng Tu phổ biến để áp dụng. Hai văn kiện này chứa đựng nhiều điều mới mẻ trong đời sống chiêm niệm, và nhấn mạnh về tầm quan trọng của lối sống này đối với Giáo Hội và cả Thế giới nữa. Hội nghị sẽ học hỏi và tìm hiểu về những điều mới mẻ này cũng như thảo luận những thử thách mới có thể sẽ đối diện trong tương lai để các Nữ tu thuộc các Dòng Chiêm niệm có thể ứng phó một cách dễ dàng hơn. Đ.T.C. đặc biệt cho phép khoảng 300 Nữ đan sĩ từ nước Ý và các nước khác được đến Rôma để tham dự hội nghị này.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com