Người Vợ Tuyệt Vời

Hai người chồng người Công Giáo nói chuyện với nhau rằng:

- Có lẽ mình phải xin ly dị.

- Không được, Chúa dạy: "Những gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly." Mà lý do tại sao bạn lại muốn vậy?

- Vợ mình nửa năm nay không thèm nói với mình một câu nào.

- Cậu điên à! Biết tìm đâu ra một người vợ tuyệt vời như thế.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com