Thánh Nào Nổi Tiếng Nhất !

Cha xứ hỏi các em xưng tội rước lễ lần đầu, cha xứ gọi hỏi bé Kim: - Con nói cho cha biết tên một vị thánh nổi tiếng nhất của đạo Công Giáo?

Bé Kim đáp tỉnh bơ: - Thưa cha đó là Thánh Ma !

Cha xứ trợn mắt kinh ngạc: - Hả, sao ma lại là thánh được hả con?

Bé Kim: Thưa cha, tối nào con cũng nghe ông bà nội đọc kinh: Ông vừa xướng lên: Kính mừng.... thì bà nội con đáp lại ngay: Thánh Ma...

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com