"CHỦ NGHĨA DÂN TỘC QUÁ KHÍCH” GÂY HẠI ĐẾN NGƯỜI TÔN GIÁO THIỂU SỐ.

Tin Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ - EWTN 112618: Theo một phúc trình của tổ chức "Trợ Giúp Giáo Hội Khi Cần Giúp Đỡ "(ACN), thì "chủ nghĩa dân tộc quá khích" là nguyên nhân chính yếu đã gây ra bạo lực và đe dọa lên những tôn giáo thiểu số trong một số các quốc gia trên Thế giới. Trong tuần vừa qua, một phúc trình của tổ chức ACN đã lên án “Tây Phương dốt nát trên phương diện tôn giáo”, lãnh đạm trước những khổ nạn của những người thuộc nhóm tôn giáo thiểu số tại Phi châu, Trung Đông và Á châu, và cho rằng “đa số các chính quyền Tây Phương” đã thất bại trong việc cung ứng sự giúp đỡ tương xứng cho những người bị bách hại và những người di dân. Phúc trình được căn cứ trên 25 tháng quan sát trên 196 quốc gia trên Thế giới. Phúc trình cho thấy có 38 quốc gia với những vi phạm đáng kể về tự do tôn giáo, và trong hơn nửa các quốc gia đó, đời sống của những người tôn giáo thiểu số đã sa sút một cách thảm hại từ năm 2016.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com