ĐỨC HỒNG Y SANDRI VIẾNG THĂM THÁNH ĐỊA.

Tin Jerusalem, Do Thái – VR 112718: Hôm thứ Hai 26 tháng 11 vừa qua, Đ.H.Y Leonardo Sandri, Bộ Trưởng Thánh Bộ các Giáo Hội Đông Phương đã khởi đầu chuyến viếng thăm Thánh Địa để gặp hầu hết tất cả các lãnh tụ tôn giáo trong địa phương. Ngày đầu tiên được xem như một ngày để cống hiến cho đại kết, và để theo vết chân của Thánh Phaolô VI. Có khoảng 70 nhân sĩ tham dự một hội nghị quốc tế tại Thánh Địa đã vây quanh Đ.H.Y Sandri khi ngài dâng Thánh Lễ đầu tiên trong chuyến viếng thăm Jerusalem. Thánh Lễ được dâng tại Vương Cung Thánh Đường Nhà Mồ Thánh của Jerusalem. Trong bài giảng, Đ.H.Y Sandri đã nói đến những suy niệm của ngài liên quan đến ngôi mộ trống, khiến cho chúng ta “thoát khỏi sự tối tăm của những đêm tối trong tâm hồn, để xin được ân sủng truyền bá ngọn lửa phục sinh có khả năng làm sống dậy hy vọng trên toàn thế giới”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com