MƯỜI ĐIỀU RĂN LÀ “HÌNH QUANG TUYẾN” CỦA THIÊN CHÚA.

Tin Vatican – EWTN 112818: Hôm thứ Tư 28 tháng 11 vừa qua, trong bài giảng Giáo Lý cuối cùng của năm Phụng Vụ, Đ.T.C. Phanxico đã nhắc đến việc suy ngẫm về 10 Điều Răn, người Kitô hữu có thể duyệt xét lại tâm hồn mình để thấy được những đam mê và những luyến tiếc không đúng chỗ từ đâu mà đến, khiến chúng ta phải cần đến sự chữa lành của Chúa Kitô. Đ.T.C. nói “Mười Điều Răn như hình ảnh chụp bằng quang tuyến của Chúa Kitô, để chúng ta nhìn thấy gương mặt của Chúa xuất hiện, như Dải Khăn Liệm Chúa được gìn giữ tại thành Turin ở Ý Đại Lợi. Nhờ vào 10 Điều Răn, chúng ta có thể chiêm ngắm Chúa Kitô, để mở lòng mình ra đón trái tim Chúa, để thấy được những ước muốn của Chúa, để nhận lãnh Thánh Thần của Chúa”. Với bài giảng này, Đ.T.C. đã kết thúc loạt bài về Mười Điều Răn của Chúa. Ngài kết thúc rằng, “10 Điều Răn của Chúa làm cho con cái Ngài thoát khỏi ‘sự mê hoặc và lừa dối của các ngẫu thần’ ”. Năm Phụng Vụ mới sẽ khởi sự vào ngày Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Vọng.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com