ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA SAU KHI CẢI TỔ GIÁO TRIỀU RÔMA?

Tin Vatican - CNA 112818: Tin từ Tòa Thánh cho biết phiên họp sắp tới của các H.Y Cố Vấn Đoàn của Đ.T.C. Phanxicô sẽ nhóm vào các ngày từ mồng 10 đến ngày 12 tháng 12 sắp tới. Có thể đó là phiên họp cuối cùng của các thành viên của Cố Vấn Đoàn hiện hữu, vì theo đúng với truyền thống của Giáo Triều Rôma nhiệm kỳ của các chức sắc chỉ được giới hạn trong 5 năm, và đến năm nay là năm cuối cùng của nhiệm kỳ. Người ta nghĩ là danh sách các tân thành viên của Cố Vấn Đoàn có lẽ sẽ được Tòa Thánh công bố trước khóa họp tháng 12. Mặc dù Cố Vấn Đoàn có 9 Đ.H.Y, nhưng từ một năm nay, chưa có phiên họp nào có mặt đầy đủ các Hồng Y thành viên, vì Đ.H.Y George Pell của Úc Đại Lợi phải rời Tòa Thánh trở về Úc từ tháng 6 năm 2017 để hầu Tòa về việc nhũng lạm tình dục các vị thành niên trong Giáo Hội Úc. Đ.H.Y Francis Javier Ossa, cũng sẽ vắng mặt vì đã đệ đơn từ nhiệm khỏi Cố Vấn Đoàn, mặc dù không có thông cáo chính thức của Tòa Thánh vào dịp này, đồng thời Đ.H.Y Laurent Mosengwo Pasinya của Cộng Hòa Dân Chủ Congo cũng đã ngưng hoạt động mục vụ từ mồng 1 tháng 11 năm nay vì đáo hạn tuổi.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com