CÁC SINH VIÊN PHÒ SỰ SỐNG THỈNH CẦU TỔNG THỐNG TRUMP NGƯNG TÀI TRỢ TỔ CHỨC KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH.

Tin Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ - EWTN 112818: Các sinh viên Phò Sự Sống đã đốc thúc Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump ngưng tài trợ tổ chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình (KHHGĐ), và khuyến khích các cá nhân cũng như tổ chức hoặc đoàn thể phò sự sống gửi một thư ngỏ đến vị nguyên thủ quốc gia để thỉnh cầu ông ngưng mọi giúp đỡ tài chánh cho tổ chức này. Các sinh viên Phò Sự Sống đã gửi một thỉnh nguyện thư hôm 27 tháng 11 vừa qua, do vị chủ tịch Kristan Hawkins ký để thỉnh cầu T.T. thực hiện 5 giai đoạn để ngưng tài trợ cho tổ chức KHHGĐ. Trong thư, những người P.S.S. xin T.T. Trump hãy giữ lời hứa hẹn là sẽ ngưng tài trợ cho tổ chức nổi tiếng đã phá thai nhiều nhất trong nước.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com