ĐỨC THÁNH CHA ĐÃ GỬI THÔNG ĐIỆP ĐẾN HỘI NGHỊ VỀ VIỆC CÁC THÁNH ĐƯỜNG NGƯNG HOẠT ĐỘNG.

Tin Vatican – EWTN 112918: Trong năm 2015, Đ.T.C. đã viết trong Tông Huấn “Laudato si” là “Bằng cách học hỏi để nhìn thấy và biết thưởng thức vẻ đẹp, chúng ta sẽ dẹp bỏ tính tự kỷ của mình”, và lần này, trong thông điệp ngày 29 tháng 11 để gửi đến một hội nghị về các phương thức làm thế nào để bảo vệ được vẻ đẹp và sự Thánh thiêng của các nơi thờ phượng giờ đã ngưng hoạt động cũng như các Thánh đường Công Giáo không còn được xử dụng nữa, Đ.T.C. cũng đã viết như ngài đã làm cách nay 3 năm, và thêm rằng “óc thực tế của những người tín hữu khi đã có ý niệm được về môi trường, cũng như về những vật cụ được dùng trong việc thờ phượng, như những gì đã được khắc ghi một cách sâu đậm và không hề nhạt phai, ngay khi những thứ đó đã không còn được dùng trong mục đích ấn định nữa”. Và ngài nói là những Thánh đường Công Giáo không còn được dùng để làm nơi thờ phượng nữa, vẫn có thể được bảo tồn để người dân trong cộng đồng đức tin vẫn thấy đó là những công cụ truyền giáo hữu hiệu .

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com