Chân Con Thì Chưa


Một linh mục trẻ, hăng hái, yêu đời, và sống rất thân mật với Chúa. Trong xã đó có ông chủ tịch xã cũng là người Công giáo, nhưng ông ta lại thích cộng sản và nhiều khi cấm cách xứ đạo chuyện này chuyện kia. Linh mục trẻ tức giận lắm, quyết ra tay cho chủ tịch xã biết mặt.

Trước khi ra gặp chủ tịch xã để ăn thua đủ, cha vào nhà thờ và quì trước tượng Chúa chịu nạn cầu nguyện:

- Lạy Chúa, Chúa biết tên chủ tịch xã láo lếu, dám ngăn cản xứ con rước kiệu ngoài đường phố, con xin phép Chúa con dùng đôi tay này đập cho hắn một trận để hắn biết mặt.

Nói xong cha chờ đợi. Bỗng từ trên thánh giá có tiếng phán:

- Này con, con nên nhớ rằng đôi tay con đã được xức dầu, thánh hiến, con không được dùng đôi tay ấy để đánh đấm người ta.

Cúi đầu suy nghĩ một lát, cha thấy Chúa nói đúng quá rồi, nhưng cha vụt nghĩ ra một tư tưởng, mắt cha sáng lên, cha ngửa mặt lên thưa:

- Vâng, Chúa nói đúng, đôi tay con đã được xức dầu không nên đánh đấm người khác, nhưng mà...đôi chân con thì chưa ạ!
Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com