Xức Dầu Bệnh Nhân

Trời trở chứng, bà bếp ốm nặng, có nguy cơ ra đi bất cứ lúc nào. Cha xứ vội xuống xức dầu, khuyên hảy thành thực sám hối, vì tội nào lớn lao đến đâu, lúc nầy Chúa cũng tha hết.

Mắt đang lim dim chờ chết, bà chợt tỉnh ngay, liền thưa với cha:

- Có thật không cha?

- Con hảy tin tưởng vào lòng từ bi nhân hậu của Chúa. Và cả cha đây, những gì còn mắc lỗi với cha, cha cũng tha hết.

- Vậy cha hảy tha thứ cho con vì con đã trót dại cạy tủ lấy hết số tiền mà cha đã dành dụm mấy năm qua để xây nhà thờ...

Cha xứ vốn đau tim, vừa nghe, đã cãm thấy xây xẩm mặt mày, ngã vật xuống thều thào:

- Bây giờ đến lượt bà, bà hảy đi ngay, gọi cha xứ bên kia sông đến xức dầu cho tôi.

- ?!!

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com