BÍ MẬT KHỦNG KHIẾP

Chú bé bán báo:

- Bí mật khủng khiếp đây! Năm mươi nạn nhân! Mua báo không ông?

Khách qua đường:

- Lại đây, tao lấy một tờ (Đọc qua một lần)

- Này thằng nhóc kia, trong báo tao có thấy tin nào như vậy đâu? Nó nằm ở chỗ nào chứ?

Chú bé bán báo:

- Đó chính là điều bí mật thưa ông. Ông là nạn nhân thứ năm mươi mốt.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com