TẤT CẢ MỌI THỨ ĐỀU THAY ĐỔI VỚI SỰ GIÁNG SINH CỦA CHÚA.

Tin Vatican: Trong Thánh Lễ vào sáng thứ Năm, ngày 20 tháng 12 vừa qua, Đ.T.C. Phanxicô cho biết: Biến cố “Truyền Tin” tường thuật lại việc Thiên Thần Gabriel báo tin cho Đức Trinh Nữ Maria biết là nàng sẽ mang thai một người con trai chính là Con của Thiên Chúa. Quả thực, đây là một biến cố rất vĩ đại, một biến cố làm thay đổi lịch sử, một biến cố mà khi rao giảng, những người giảng thuyết phải gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, cho nên khi suy niệm và chia sẻ về đoạn Phúc Âm của Thánh Sử Luca nói về biến cố Truyền Tin, Đ.T.C. đã nói trước sự hiện diện của một ít các cử tọa trong ngôi Nguyện Đường nhỏ bé của Nhà trọ Thánh Mátta rằng: “Đây là một thời điểm quyết định, một thời điểm ‘cách mạng’ nhất, vì khi Chúa Giêsu giáng trần, mọi việc đều được thay đổi và đảo lộn. Thiên Chúa đã tự hạ mình, Ngài đã đi vào lịch sử bằng một phương thức riêng biệt của mình: một phương thức rất ngạc nhiên. Thiên Chúa của những ngạc nhiên đã khiến chúng ta phải ngạc nhiên”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com