GIÁO HỘI TÔNG TRUYỀN ARMENIA ĐÃ BỔ NHIỆM VỊ ĐẠI BIỂU TIÊN KHỞI TẠI RÔMA.

Tin Vatican: Giáo Hội Tông Truyền xứ Armenia, một trong 6 Giáo Hội thuộc cộng đồng Chính Thống Đông Phương, từ nay trở đi sẽ có một đại biểu thường trú tại Rôma, cũng như các Giáo Hội Chính Thống Giáo khác, cùng với Anh Giáo và Giáo Hội Methodist. Đức Giám Mục Khajag Barsamian, vừa được đề cử trong tháng 9 vừa qua, để đại diện Giáo Hội Tông Truyền Armenia tại Tòa Thánh để củng cố tình hữu nghị giữa hai Giáo Hội. Được biết, Đức Giám Mục Barsamian, 67 tuổi, là Giáo Chủ của Giáo Hội Tông Truyền Armenia tại Hoa Kỳ từ năm 1990 cho đến nay. Ngài là một người lừng danh về kinh nghiệm và tài đối thoại đại kết. Với chức vụ mới này, ngài sẽ là nhân vật chính tại Rôma trên tất cả mọi vấn đề có liên quan đến Giáo Hội Tông Truyền Armenia. Trách nhiệm chính của ngài là tạo mối liên lạc và giao lưu giữa Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Tông Truyền Armenia, về mọi lĩnh vực Thần Học cũng như vấn đề ngoại giao.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com