GIÁO HỘI CAM KẾT SẼ CỐ GẮNG BẰNG MỌI CÁCH ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TỘI PHẠM LẠM DỤNG TÌNH DỤC.

Tin Vatican: Hôm thứ Sáu, ngày 21 tháng 12 vừa qua, trong một diễn từ Giáng Sinh đọc trước các thành viên của Giáo Triều Rôma đang hiện diện tại Dinh Giáo Hoàng, Đ.T.C. đã phản đối kịch liệt về vấn đề tội phạm lạm dụng tình dục các trẻ em dưới tuổi vị thành niên của giới giáo sĩ. Đồng thời, ngài cũng hứa với các nhà lãnh đạo của Giáo Hội cương quyết sẽ không bao giờ che đậy, giấu giếm các vụ lạm dụng tình dục, hay “xét xử qua loa, cho có lệ” nữa. Đ.T.C. nói: “Tôi muốn trình bày một cách minh bạch về quan điểm của tôi rằng: trước những tệ nạn rất tai hại đó, Giáo Hội sẽ không bỏ qua bất cứ nỗ lực cần thiết nào để mang tất cả những ai vi phạm ra trước ánh sáng của công lý. Giáo Hội sẽ không bao che, giấu giếm các tội lỗi rất nghiêm trọng này nữa. Chúng ta không thể thừa nhận là trong quá khứ, vì sợ phải gánh lấy trách nhiệm; hay vì không tin, vì thiếu huấn luyện và đào tạo, thiếu kinh nghiệm, hoặc không thể nhìn thấy trước các hậu quả sẽ xảy ra, chúng ta là những nhà lãnh đạo trong Giáo Hội đã giải quyết các vụ án tội phạm này một cách chậm chạp, thiếu nghiêm túc, nhưng điều này sẽ không bao giờ còn xảy ra nữa”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com