ĐIỀU GÌ ĐÃ KHIẾN MỘT GIÁO SĨ CHUYÊN CHĂM LO VỀ CÁC VẤN ĐỀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI LẠI CHỐNG TỆ NẠN NGỪA THAI.

Tin Washington, Hoa Kỳ: Trong những cuộc tranh cãi về việc ngừa thai vào thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX tại Hoa Kỳ, Đức Ông John Ryan, và cũng là một nhà triết gia, đã đưa ra suy nghĩ đặc biệt của ngài vào cuộc tranh luận rằng: phương pháp ngừa thai làm tổn hại đến sự đoàn kết, và những ý tưởng khác để đảm bảo cho người công nhân có một đời sống đầy đủ cho bản thân và gia đình. Giáo sư Sử học Clement Mulloy cho biết: “Vào thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, các công nhân đã bị giới chủ nhân bóc lột ‘dã man’. Họ làm việc trong những điều kiện tồi tệ, làm nhiều giờ, với đồng lương thấp kém, và Đức Ông Ryan là người đã bênh vực họ, ngài cho rằng các công nhân cần phải có một đời sống gia đình ổn định, nghĩa là với con cái đông đúc”. Tuy nhiên, người ta lý luận là nếu có nhiều con cái quá, thu nhập của những người công nhân sẽ không đủ chi tiêu cho gia đình. Do đó, tình trạng hạn chế sinh nhiều con cái đã bắt đầu; nhưng Đức Ông Ryan chứng minh đó chỉ là ngụy biện của giới chủ nhân, và ngài đã chứng minh rằng ngừa thai có tác dụng làm tổn hại đến tình đoàn kết giữa người chủ nhân và công nhân trong cuộc tranh đấu để có một đời sống gia đình đông con, ổn định và thoải mái.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com