ĐỜI SỐNG CỦA MỘT GIÁO SƯ LÀM TOÁT LÊN VẺ “THÁNH THIỆN NGAY TRONG CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY”.

Tin Madrid, Tây Ban Nha: Bà Guadalupe Ortiz de Landazari, một Giáo Sư Hóa học, và cũng là thành viên của Hội Opus Dei, đã được Tòa Thánh chuẩn nhận để được phong Chân Phước, đã dạy cho chúng ta bài học quý báu rằng: sự thánh thiện có thể được tìm thấy và thực hiện ở tất cả mọi nơi, kể cả trong các sách Hóa học và trong các lớp học, Linh mục Jose Carlos Martinez de la Hoz, một thành viên chuyên lo về hồ sơ và là thỉnh cầu viên cho các thành viên của Hội Opus Dei ở nước Tây Ban Nha cho biết: Đời sống của Bà Guadalupe chỉ dạy chúng ta một bài học quý báu rằng: chúng ta có thể trở thành những vị thánh và “Sự Thánh Thiện ngay cả khi trong những công việc hàng ngày’. Bà đã trở nên vị thánh khi Bà là một giáo viên dạy môn Hóa học. Bà là một giáo sư giỏi, và những điều đó cho chúng ta thấy: tất cả chúng ta đều có thể trở nên những vị Thánh trong công việc hàng ngày”. Vào tháng 6 vừa qua, Đ.T.C. Phanxicô đã chuẩn nhận để công bố sắc lệnh công nhận phép lạ do bà Guadalupe cầu bầu để Chúa chữa lành một người 76 tuổi, bị ung thư da được lành một cách gần như tức khắc, một cách khó hiểu.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com