CHI NHÁNH HIỆP HỘI COLUMBUS TẠI THỦ ĐÔ WASHINGTON TRẢ LỜI CÁC THƯỢNG NGHỊ SĨ.

Tin Washington D.C., Hoa Kỳ: Chi Nhánh của Hiệp Hội các Hiệp Sĩ Columbus tại thủ đô Washington đã kêu gọi hai Thượng Nghị Sĩ hãy cộng tác với họ trong các hoạt động bác ái sau khi hai Thượng Nghị Sĩ này từ chối không đồng ý bổ nhiệm một Thẩm Phán Tòa Phúc Thẩm Liên Bang vì một lý do đơn giản vị này là một thành viên thuộc Hiệp Sĩ Columbus. Trong tuần vừa qua, chi nhánh của Hiệp Hội tại thủ đô Washington đã gửi một bức thư ngỏ đến hai Thượng Nghị Sĩ: Mazie Hirono, thuộc đảng Dân chủ của tiểu bang Hawaii, và Kamala Harris, cũng thuộc đảng Dân Chủ của California, để trình bày vấn đề liên quan đến việc hai vị này đã chống đối một người được bổ nhiệm vào ghế Thẩm Phán Tòa Phúc Thẩm với lý do không chính đáng. Trong lá thư ngỏ có nói rằng: “Chúng tôi được biết quí vị e ngại vì Hiệp Hội Columbus có nhiều tư tưởng quá khích. Chúng tôi rất sung sướng để trấn an quí vị, vì sự lo sợ của quý vị không phải là sự thực. Hiệp Hội Columbus nói chung và Chi nhánh của Hiệp Hội tại thủ đô Washington nói riêng, đã dấn thân cho 3 nguyên tắc quan trọng nhất chính là: từ thiện, hiệp nhất và huynh đệ”. Gần đây, chi nhánh tại thủ đô Washington đã hợp tác với các Giáo xứ để phục vụ Lưỡng viện Quốc Hội trong việc quyên góp áo ấm cho các trẻ em ở địa phương, và đã quyên góp được hơn 4 ngàn Mỹ Kim.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com