ĐỨC HỒNG Y PHI LUẬT TÂN THĂM NGƯỜI DI DÂN ROHINGYA .

Tin Dhaka, Bangladesh – UCAN 123118: Ngày cuối cùng của năm 2018 vừa qua, Đ.H.Y Luis Antonio Tagle, T.G.M. Giáo phận Manila của Phi Luật Tân kiêm Giám Đốc tổ chức Caritas quốc tế, đã đến thăm viếng một trại định cư của người Rohingya, một sắc tộc sống trong Tỉnh Rakhine, thuộc miền Bắc của Miến Điện. Tháp tùng với Đ.H.Y Tagle là một số chức sắc trong chính phủ Bangladesh, một số thành viên tổ chức Caritas quốc tế, cùng các nhân viên của Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc. Người di dân Rohingya trong trại định cư này là những người Hồi Giáo đã bị chính quyền Miến Điện bách hại một cách thô bạo, đến độ họ phải bỏ xứ mà đi.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com