CÁC ĐỨC GIÁM MỤC HOA KỲ BẮT ĐẦU TUẦN LỄ TĨNH TÂM TẠI CHICAGO.

Tin Chicago, Hoa Kỳ - VR 010219: Theo lời yêu cầu của Đ.T.C. Phanxicô, hôm thứ Tư mồng 2 tháng Giêng, các Giám Mục Hoa Kỳ đã bắt đầu một tuần lễ tĩnh tâm tại Chủng Viện Mundelein của Chicago dưới sự linh hướng của Cha Raniero Cantalamessa, giảng thuyết viên phủ giáo hoàng. Theo nguồn tin từ Hội Đồng Giám Mục H.K. , tiêu đề của tuần tĩnh tâm là “Chúa Đã Chọn 12 người để đồng hành cùng Ngài và gửi họ đi rao giảng”. Chính Đ.T.C. đã đề nghị tuần tĩnh tâm này cho Đ.H.Y Daniel DiNard, Chủ Tịch HĐGM H.K. trong chuyến thăm viếng Rôma của Đ.H.Y trong tháng 10 vừa qua, và chính ngài đã cám ơn Đ.T.C. về việc đã đề cử Cha Raniero Cantalamessa để làm Cha Giảng Phòng, một thông cáo của HĐGM H.K. trong tháng 12 cũng đã cám ơn Đ.T.C. đã mời gọi các Giám Mục H.K. “hãy lui lại một chút để chú trọng về thời gian nghe Lời Chúa trong khi chúng ta tìm giải pháp cho các rắc rối trước mặt chúng ta”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com