CÂU CHUYỆN ĐẰNG SAU NGÀY LỄ BA VUA.

Tin Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ - CNA 010519: Đối với nhiều người, mùa Lễ Giáng Sinh kết thúc vào ngày 26/12. Tuy nhiên, với chiều dài lịch sử Giáo Hội Công Giáo, mùa Giáng Sinh kéo dài 12 ngày bắt đầu từ ngày Chúa Giáng thế, chấm dứt vào ngày Lễ Ba Vua. Theo Công Giáo La Tinh thì Lễ “Epiphany”, hay Lễ Ba Vua, đánh dấu ngày con người được mặc khải “Chúa Giêsu là Con của Đức Chúa Cha.” Ngày Lễ chú trọng đến sự mặc khải qua “Ba Vua”, và cũng qua việc Ngài lãnh nhận Bí Tích Thánh tẩy trên sông Jordan, và phép lạ đầu tiên tại đám cưới Cana. Đối với Giáo Hội Đông Phương, ngày Lễ đó được gọi là “Theophany”, cũng giống như “Epiphany”, là ngày đánh dấu biểu tượng thần thánh của Chúa Giêsu khi rửa tội ở sông Jordan. Sự mặc khải khi Chúa Giêsu mới sinh cũng như khi Rửa Tội, soi sáng mầu nhiệm Giáng Sinh, nhưng “vì tội lỗi, bản chất con người của chúng ta không thể thấy được những gì Chúa thấy, cho đến khi được mặc khải”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com