55 NĂM TRƯỚC, ĐỨC PHAOLÔ VI ĐÃ TỪNG TÔNG DU THÁNH ĐỊA.

Tin Vatican – VR 010519: Chuyến tông du của Đ.T.C. Phaolô đệ Lục đến Thánh Địa là chuyến tông du đầu tiên của một ‘Giám Mục thành Rôma’ đến nơi lịch sử của Thiên Chúa Giáo. Chuyến đi được đánh dấu bởi hai vị chủ chăn Kitô Giáo Rôma và Đức Thượng Phụ thành Constantinople là Athenagoras. Các Ngài đã ôm nhau một cách thắm thiết, khiến cho biết bao Kitô hữu phải rơi lệ xúc động. Từ ngày Đức Piô đệ Thất trị vì, chưa có một vị Giáo hoàng nào đặt chân đến Jerusalem. Vì vậy, chuyến tông du của Đức Phaolô đệ Lục, vào ngày 4 tháng Một năm 1964, khi Công Đồng Vatican II đang nhóm họp, là một chuyến đi lịch sử. Chiến cuộc tại Trung Đông khiến Jerusalem bị chia làm hai vào năm 1948. Vùng phía Đông, nơi có nhiều chứng tích lịch sử của Công Giáo, Do Thái Giáo, và Hồi Giáo nằm dưới sự kiểm soát của Jordan, trong khi vùng bên Tây thì do nhà cầm quyền và quân lính Do Thái kiểm soát.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com