ĐẠI ĐA SỐ CÁC GIÁM MỤC HOA KỲ CHO RẰNG KHÔNG NÊN PHONG CHỨC PHÓ TẾ CHO PHỤ NỮ.

Tin Washington D.C., Hoa Kỳ: Một cuộc thăm dò các Đức Giám Mục trong Hội Đồng Giám Mục (HĐGM) Hoa Kỳ vào tuần vừa qua cho thấy: Trong số các Đức Giám mục phúc đáp cuộc thăm dò, về lý thuyết có khoảng 41% nghĩ rằng có thể phong chức Thánh Phó Tế cho phụ nữ, nhưng chỉ có 33% nghĩ rằng Giáo Hội nên làm việc đó. Cuộc thăm dò được thực hiện bởi một cơ quan của trường Đại Học Công Giáo Georgetown gởi đến 192 Đức Giám Mục, trong đó chỉ có 108 Giám mục đã gởi câu trả lời phúc đáp. Liên quan đến câu hỏi về vấn đề khả năng Giáo Hội sẽ chấp nhận phong chức Phó Tế cho phụ nữ, và nếu có, thì tỷ lệ là bao nhiêu. Trong số trả lời, có 8% các Giám mục cho rằng khả năng này có thể xảy ra, nhưng tất cả đều cho rằng các ngài không nghĩ Giáo Hội sẽ cho phép vấn đề này. Các Phó Tế Vĩnh Viễn thuộc các Giáo Phận cũng được thăm dò, về việc nếu Tòa Thánh cho phép vần đề này, liệu rằng HĐGM Hoa Kỳ sẽ phong chức cho các nữ Phó Tế hay không? Kết quả cho thấy: 79% các Giám mục và 72% các Phó Tế Vĩnh Viễn trả lời “có.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com