CÁC GIÁO HỘI Ở GIÊRUSALEM TRONG TUẦN CẦU NGUYỆN CHO SỰ HIỆP NHẤT.

Tin Giêrusalem: Tuần lễ cầu nguyện cho vấn đề hiệp nhất Kitô giáo đã kết thúc với sự tham gia của tất cả các Giáo hội Kitô tại Giêrusalem. Tại Thánh địa, sự kiện đại kết bắt đầu muộn hơn vài ngày so với ngày chính thức (từ ngày 18 đến ngày 25-1) để chờ các Kitô hữu Armenia cử hành Lễ Hiển Linh. Từ ngày 20-28/1, đại diện của các Giáo hội khác nhau đã quy tụ tại các Nhà Thờ Chính thống Copt và Ethiopia và tại Nhà Thờ Công giáo Hy Lạp, để cử hành các cử hành nghi thức phụng vụ, Lời Chúa và các nghi thức khác, với cùng một ước mong: sự hiệp nhất trọn vẹn mà chính Chúa Kitô mong muốn. Hiện tại, Giêrusalem rất phong phú vì các Giáo hội Kitô hiện diện và vì lịch sử của nó. Đây là trung tâm của các mối liên hệ đại kết và có các cuộc họp đa dạng về ngôn ngữ, truyền thống, lịch sử và phụng vụ. Chính thống Hy Lạp, Anh giáo, Armenia, Tin Lành Luther, Công giáo Latinh, Copts, Ethiopia và Công giáo Hy Lạp đã luân phiên đảm trách và hướng dẫn các phụng vụ trong tuần. Mục sư Tin lành Luther, Wolfgang Schmidt, đã giải thích: “Vấn đề đại kết giúp chúng ta theo Thiên Chúa như một mẫu gương. Chủ đề năm nay gợi ý cho chúng ta rằng nếu chúng ta chấp nhận sự khác biệt của nhau, thì sự hiệp thông của chúng ta sẽ tạo ra tình yêu”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com